Bảng đối chiếu TRA NAM, nếu có từ 3 dấu hiệu trở lên, hãy chạy gấp.Trân quý cuộc sống, tránh xa tra nam!_______________Group webiste Phụ Nữ Việt Nam: ợc dịch bởi: Hy L