BẠN ĐÁNH GIÁ NHÓM NGŨ NGUYỆT THIÊN NHƯ THẾ NÀO?_________Group Weibo Việt Nam: ợc dịch: Anh ĐứcNguồn: n cùng phòng của tôi rất thích ban nhạc Đài Loan này. C