Bạn đã trải qua việc gì tựa như bước vào thế giới song song?_______Group Weibo Việt Nam: ch bởi: Manh Nha – 小萌芽 _________Năm 94, lúc tôi 10 tuổi học lớp 3. T