Bạn đã học được gì từ mối quan hệ ở ký túc xá đại học ? _________ Group Weibo Việt Nam: Fanpage: Dịch bởi: Vii Chun Nguồn: _________ Cuộc sống