Bạn có tin vào luân hồi không?_________Group webiste Phụ Nữ Việt Nam: ch bởi: Manh Nha – 小萌芽_________Năm tôi 14 tuổi học cấp hai, có một cậu bé cùng khóa có mái tóc x