Bạn có thể kể cho tôi một câu chuyện ma không____________________________Group Phunulamdep Việt Nam: ch bởi: Phong Tử Yên Bạch Nhược VũCó thể đọc ban đêm nha các b