Bản chất của con người rốt cuộc có bao nhiêu đen tối? ———————————————————- Group Tin Tức Phụ Nữ Việt Nam: Fanpage: Dịch bởi: -của-Cherry-102308571281554/ _______