6 suy nghĩ khác biệt giữa nam và nữ.________________Group weibo Việt Nam: : ch : Tống HuệNguồn: khác biệt giữa nam và nữ không chỉ ở ngoại hình, mà trời s