[+50k likes] Bạn từ chi tiết nhỏ nào mà phát hiện mình đã bị cắm sừng?_____________________Group Phunulamdep Việt Nam: ch bởi: Purple Corner (blog của tớ)__________