[13k likes] Yêu đương tốn thời gian không?_________Group Phụ Nữ Việt Nam: ch bởi: Dương Chuối_________#1 [Câu hỏi của chủ thớt]Yêu đương tốn thời gian không?C