[11000+ likes] Những việc nếu bạn kiên trì thì sẽ trở nên xinh đẹp?______________________Group Phụ Nữ Việt Nam: ch bởi: Purple Corner (tớ)———-