【𝘡𝘩𝘪𝘩𝘶】Những câu nói lãng mạn từ dân khoa học tự nhiên?_________Group Tin Tức Phụ Nữ Việt Nam: ch bởi: Giun Hae – Tại sao phải đặt tênMình không giỏi Hóa, không chịu